Erfrecht

Erfrecht heeft veel raakvlakken met ons vak. Zeker bij de begunstiging voor een uitkering van  een levensverzekering is het belangrijk dat dit zeer nauwkeurig  , volgens uw wensen,  wordt vastgelegd.

Vaak adviseren wij u ook om contact op te nemen met een notaris voor het opstellen van een testament , huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Wij wijzen u in de regel door naar “notariskantoor Wolfs en Knops “, Tempsplein 25  te Heerlen. Er zijn veel notariskantoren in de buurt maar met dit kantoor hebben wij  een warme band en werken wij graag samen.

Notaris Henri Knops publiceert regelmatig een column over de actualiteiten van zijn vak , met name testamenten en levenstestamenten komen daarbij  aan bod. 
Via deze link komt u op de pagina van de column en op hun site  vind u ook de verdere  contactgegevens.