TARIEVEN ASSURANTIEKANTOOR FRANSSEN BV

  1. Schadeverzekeringen : Wij ontvangen voor het afsluiten en beheren van uw schadeverzekeringen een provisie van de verzekeringsmaatschappij waar wij uw verzekering onderbrengen.  Onze provisie is nooit hoger  dan gebruikelijk in de markt. U betaald dus niets meer extra aan ons .
  2. Complexe producten ( b.v. Levensverzekeringen , Hypotheken , Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen , uitvaartvaartverzekeringen.) Als gevolg van een wetswijziging mogen wij over  complexe producten geen provisie meer ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen en banken.  De klant (U) moet de financieel adviseur zelf betalen. Het gevolg hiervan is dat de beloning van de adviseur transparant zal zijn.

Wij werken bij voorkeur met vaste tarieven, op deze tarieven zijn kortingen mogelijk i.c.m. onderhouds- en serviceabonnementen. Het is ook mogelijk ons per uur te betalen.

Onze uurtarieven zijn:

Advies uren:
Administratieve uren: 

€ 125,-
  65,-

Hypotheekadvies

Nieuwe hypotheek , nieuwe woning

Oversluiten hypotheek –nieuwe geldgever- 

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid   na echtscheiding ,einde relatie  

Verhoging

Vormwijziging incl. compleet adviesrapport 

€. 2900,- **

€. 2200,- */**

€. 2900,- */**

€.  2750,- */**

€.  1500,- */**

*Bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, verhoging, oversluiten of een vormwijziging geldt een korting van € 500,- wanneer de eerdere hypotheek door ons kantoor is afgesloten.

**Indien u bij ons een onderhoudscontract heeft lopen ontvangt u een korting van € 250,- op de bovenstaande hypotheektarieven.

Aflossingsadvies , advies rentevast termijn , eenvoudige vormwijziging , kort second opinion advies , kort controle advies, opstellen   inventarisatie zonder verder te bemiddelen €. 250,-   (gratis i.c.m. lopend onderhoudsabonnement)

De nota wordt door de  notaris meegenomen in de afrekening. Indien de wijziging zonder notaris passeert dan is betaling in termijnen mogelijk (maximaal  24 termijnen).

Vaste tarieven

 

Levensverzekering   € 695,-

opstellen en  uitwerken van adviesrapport     

 

Oudedags  € 695,- 

en nabestaandenvoorziening (met adviesrapport) 

 

Risicoverzekering € 695,-

opstellen en  uitwerken van adviesrapport  ( kosteloos i.c.m. hypotheekadvies:  ons hypotheektarief is een compleet advies zonder bijkomende kosten .)

 

Bankspaarproduct €  250,- 

adviseren  en  bemiddelen  (excl. advies rapport oudedagsvoorziening, nabestaandenvoorziening)    

 

Uitvaartverzekering  € 125,- 

advisering en  bemiddelen   ( kosteloos i.c.m. lopend onderhoudsabonnement , ook   indien u  een onderhoudsabonnement afsluit tijdens  het advies. Het onderhoudsabonnement uitvaartverzekering kost €.5,- per maand voor het gehele gezin, zie kopje abonnementen) 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering  € 695,-

zakelijk -opstellen en uitwerken adviesrapport Middels bemiddelings-  en   onderhoudscontract : €. 25,- per maand zonder onderhoudscontract 

 

Woonlastenverzekering € 495,-

opstellen en uitwerken adviesrapport (i.c.m. hypotheekadvies: kosteloos :  ons hypotheektarief is een compleet advies zonder bijkomende kosten .) Het is mogelijk de nota in termijnen te betalen. (maximaal 24)