Wij werken niet meer op basis van door de verzekeringsmaatschappij betaalde provisie. Om u toch in de toekomst goed te kunnen adviseren en het doorlopend onderhoud aan uw polis te kunnen handhaven, hebben wij het abonnement uitvaartverzekeringen geïntroduceerd. Dit abonnent is voor nieuw af te sluiten uitvaartverzekeringen, of voor toevoegingen/wijzigingen  op bestaande polissen. Prijs:   € 5,- per maand  (vrijgesteld van  BTW , jaarlijkse indexatie volgens CBS prijsindex)